Intermediació financera

La nostra experiència en la tramitació de préstecs hipotecaris i crèdits incrementa les possibilitats d’arribar a un acord reeixit.

Estudiem la seva necessitat financera, així com la seva viabilitat, i l’assessorem en la definició del producte financer més adequat.

Valorem quines són les millors entitats financeres en cada moment per a cada producte financer.

Ens ocupem de realitzar totes les negociacions i l’ajudem a triar quina és la millor proposta bancària.

L’acompanyem en la signatura per garantir el compliment de tot allò pactat.

També pot comptar amb els nostres serveis de gestió de patrimoni i assessorament fiscal. SYG Consultors l’acompanya en totes les seves necessitats econòmiques.

Servei a mida

Rebi el suport d’un consultor professional.