Assessorament patrimonial i d’inversions

Assessorar amb la màxima professionalitat sobre com invertir un patrimoni és una tasca que requereix experiència en l’àmbit de la gestió patrimonial, un profund coneixement dels mercats i una absoluta independència.

Assessorament patrimonial i d’inversions

Estudiem la seva situació patrimonial global i el seu perfil inversor per presentar-li una proposta de cartera d’inversió diversificada, amb l’objectiu d’assolir la màxima rendibilitat per al nivell de risc determinat.

Ens basem en quatre aspectes fonamentals:

  • Temporal, per distribuir les inversions a curt, mitjà i llarg termini tenint en compte les possibles necessitats futures de liquiditat.
  • Geogràfic, per minimitzar el risc país i maximitzar la rendibilitat invertint en tots aquells països amb major potencial de creixement.
  • Tipologia de productes financers (accions, fons d’inversió, dipòsits, plans d’estalvi, etc.), perquè cada un d’ells té unes característiques determinades i, per tant, un risc diferent.
  • Entitats gestores, per accedir a tots els productes existents al mercat amb independència de qui els gestioni.

Sempre estem atents per vetllar pel bon curs de les inversions realitzades i detectar noves oportunitats.

També pot comptar amb el nostre assessorament fiscal i intermediació financera. SYG Consultors l’acompanya en totes les seves necessitats econòmiques.

Servei a mida

Rebi el suport d’un consultor professional.