Avís Legal

Dades registrals
SYG CONSULTORES DE EMPRESA Y PATRIMONIO, S.L. amb C.I.F. número B-65490021 té el domicili social al C. Muntaner, 354 principal 2ª, codi postal 08021 de Barcelona i es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 42.425, foli 212, fulla B407.673.

Condicions d’ús del lloc web
La informació continguda en el lloc web, en general, i en els informes continguts en el mateix, en particular, té un caràcter exclusivament informatiu i, en cap cas, pot ser considerat com una forma d’assessorament i, per això, el seu ús és d’ exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Drets de Propietat Intel•lectual
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en el mateix , i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual, titularitat de SYG CONSULTORES DE EMPRESA Y PATRIMONIO, S.L. o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queden per tant reservats tots els drets sobre els mateixos a favor de SYG CONSULTORES DE EMPRESA Y PATRIMONIO, S.L..

Protecció de Dades de Caràcter Personal
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la mercantil SYG CONSULTORES DE EMPRESA Y PATRIMONIO, S.L. l’informa que les dades personals que vostè ens proporcioni voluntàriament a través de l’enviament del formulari de “contacte” seran tractades i recollides en un fitxer de dades delqueés titular i responsable la mercantil SYG CONSULTORES DE EMPRESA Y PATRIMONIO, S.L., en el domicili social del qual situat al Carrer Muntaner, 354  principal 2ª 08021 de Barcelona, o pel correu electrònic info@sygconsultores.es, podrà exercir el seu  dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstes a la normativavigent.

Així mateix, la mercantil SYG CONSULTORES DE EMPRESA Y PATRIMONIO, S.L. es compromet a adoptarmesures necessàries de  naturalesa tècnica i organitzatives per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i per complir amb les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

SYG CONSULTORES DE EMPRESA Y PATRIMONIO, S.L. també l’ informa de que no utilitza hipervincles per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web.

Legislació
El present Avís Legal es regeix en tots els seus extrems per la legislació espanyola.