Gestió i assessorament financer a l’autònom

L’autònom sol enfrontar-se a especials dificultats a l’hora de demanar un préstec hipotecari o crèdit, que es poden resoldre amb èxit si hi intervé un expert.

Gestió i assessorament financer a l’autònom

L’estudi previ de la necessitat financera i la seva viabilitat és una de les claus per encarar una sol•licitud creditícia. A això cal sumar-hi el coneixement expert de les entitats idònies per a cada tipus de demanda.

SYG Consultors us ofereix un servei d’acompanyament en tot el procés: des de l’estudi de valoració fins la presa de decisió de la millor proposta bancària, les negociacions amb l’entitat i la signatura final, per garantir el compliment de tot allò pactat.

També pot comptar amb el nostre suport per a les seves necessitats fiscalslegals o de registre de marques i bases de dades. SYG Consultors l’acompanya en totes les fases del seu negoci.

Servei a mida

Rebi el suport d’un consultor professional.