Plans de negoci i anàlisi de viabilitat de projectes

Desenvolupar amb l’ajuda d’un professional el pla de negoci en tota la seva magnitud i analitzar la seva viabilitat, prepara per al procés de posar en marxa un negoci i convertir-se en empresari.

Tenir una bona idea de negoci amb el seu corresponent estudi de mercat no és mai suficient. L’elaboració d’un pla de negoci que abasti des de la generació de la idea fins a la seva posada en marxa, amb l’anàlisi de la seva viabilitat econòmica, és una tasca complexa que requereix temps i dedicació, abundant informació i documentació.

SYG Consultors l’ajuda en aquest tasca tan difícil tenint en compte, a més a més, factors determinants que habitualment s’obliden, o que no es desenvolupen amb el rigor necessari, com ara la forma jurídica adequada al projecte empresarial, l’organització de l’estructura interna de l’empresa, quadres econòmics d’evolució del negoci, tant de resultats com de tresoreria, quantificació de la inversió i del finançament aliè necessaris, entre d’altres.

També pot comptar amb el nostre suport per a buscar capital subvencions i crear la societat de la forma més adequada al seu projecte. SYG Consultors l’acompanya en totes les fases del seu negoci.

Servei a mida

Rebi el suport d’un consultor professional.