Suport al projecte emprenedor

Si té una bona idea de negoci, trobi suport en el nostre servei professional que en valorarà la viabilitat, buscarà capital i realitzarà tots els passos necessaris per emprendre’l amb èxit.

Plans de negoci i anàlisi de viabilitat

Posem econòmicament a prova la seva idea per valorar si es pot convertir en negoci.

Assistència en la recerca de capital

Compti amb la nostra experiència per a una de les fases més difícils d'un projecte emprenedor.

Accés a subvencions i ajuts institucionals

Tramitem o li assessorem sobre com accedir a subvencions i ajuts institucionals.

Creació de societats i assessorament legal

Creació de societats i assessorament legal

Estudiem la figura jurídica i l'administració més adequades per a la nova empresa i la posem en funcionament.

Registre de marques i bases de dades

Gestionem el registre de la seva marca i nom comercial. L'assessorem en el compliment de la LOPD.

Servei a mida

Rebi el suport d’un consultor professional.