Creació de societats i assessorament legal

L’assessorament professional a l’hora de definir i crear el tipus de societat més adequada a un projecte emprenedor, així com la forma en què s’administrarà i es regularà, preveu futurs problemes.

Creació de societats i assessorament legal

La majoria d’incidents que es produeixen entre socis i/o administradors d’una empresa es deuen a la poca dedicació prestada a l’hora de redactar els estatuts de la companyia, o d’establir pactes socials que regulin el funcionament d’operacions habituals.

També és important comptar amb un assessor que li realitzi correctament tots els tràmits burocràtics, en temps i en forma, per tenir activa la societat com més aviat millor i garantir el compliment de totes les seves obligacions legals inicials.

Pot comptar també amb el nostre suport per desenvolupar el seu pla de negocibuscar capital i subvencions per al seu projecte. SYG Consultors l’acompanya en totes les fases del seu negoci.

Servei a mida

Rebi el suport d’un consultor professional.