Reducció del lloguer dels locals de negocis

Les mesures previstes a l’inici de la pandèmia, en què emplaçaven a la renegociació del preu i / o a l’ajornament del pagament de les rendes, no han acabat de funcionar i els acords assolits entre les parts han estat escassos. Això ha portat com a conseqüència un important volum de demandes als jutjats.

El Govern de la Generalitat ha decidit intervenir en aquesta situació a través del Decret – LleiI 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Se segueix animant al fet que les parts arribin a un acord en un termini prudencial, però si no s’aconsegueix el mateix s’estableixen les regles legals que s’han d’aplicar. D’aquesta manera, segons indica el Decret – Llei, d’una banda, s’evitarà el col·lapse del sistema judicial i, d’altra banda, s’afavoreix la protecció i supervivència del teixit econòmic fent un repartiment igualitari i equitatiu de les conseqüències negatives, evitant fer-ho gravitar sobre una sola de les parts contractants.

Aquest decret està pensat per a les activitats que han estat totalment o parcialment suspeses.

En SYG Consultores podem assessorar-te, tant si ets part arrendatària com arrendadora, en els teus drets i obligacions, per a poder arribar a un acord òptim i evitar litigis, que no podran oferir una solució immediata, que és el que més es necessita en l’actualitat .