Pot l’empresa obligar a un treballador a vacunar-se del covid-19?

Per poder abordar aquesta qüestió en termes laborals hem d’anar a l’única norma que hi ha a Espanya, que es troba en l’art. 8.3 de l’RD 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, que recull el següent: “quan hi hagi risc per exposició a agents biològics per als quals hagi vacunes eficaces, aquestes s’han de posar a disposició dels treballadors, informant-los dels avantatges i inconvenients de la vacunació.”.

Per tant, tal com es desprèn d’aquest precepte, únicament està destinada a col·lectius específics del sector sanitari i, de forma voluntària.

Actualment, encara que es vulgui garantir la immunitat de grup, no hi ha norma que estableixi l’obligatorietat i, per tant, davant d’un acomiadament per part de l’empresa, molt probablement el jutge acabaria declarant-lo improcedent, o nul, al no haver normativa legal que justifiqui l’extinció contractual.

Si el Ministeri de Sanitat publiqués alguna norma, la cosa canviaria. No obstant això, de moment, no hi ha intenció de recollir l’obligatorietat en cap norma.

L’única salvació que tindria l’empresa i, no al 100%, per establir l’obligatorietat de vacunació dels seus empleats, seria establir-ho en el Pla de Prevenció.