Registre de marques i bases de dades

La protecció de la seva marca / nom comercial o el registre de les seves bases de dades són qüestions cabdals per a un negoci, que es poden fer ràpida i professionalment.

El registre d’una marca o un nom comercial és un pas que molts autònoms tendeixen a ometre, però és molt el que està en joc: podria veure’s obligat a deixar d’utilitzar el nom del seu negoci, independentment del temps que porti funcionant, per no haver-l’ho registrat correctament i de forma prèvia.

D’altra banda, l’incompliment de la LOPD, així com del registre de les seves bases de dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, pot comportar sancions molt elevades.

SYG Consultors l’assessora sobre les seves necessitats i drets, estudia la millor manera de dur a terme els registres i els hi gestiona.

També pot comptar amb el nostre suport per a les seves necessitats fiscalslegals o financeres. SYG Consultors l’acompanya en totes les fases del seu negoci.

Servei a mida

Rebi el suport d’un consultor professional.