El Tribunal Suprem estableix jurisprudència i obliga els bancs a pagar les despeses

Després de diverses anades i vingudes judicials, el Tribunal Suprem, amb la seva sentència 35/2021, de 27 de gener, publicada avui, determina que les entitats financeres seran les que hagin d’assumir les despeses del registre de la propietat, les de taxació (afegit en aquesta última sentència), les de gestoria i la meitat de les despeses de notaria, en tots aquells préstecs hipotecaris signats abans de l’entrada en vigor de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

La devolució d’aquestes despeses no serà de manera automàtica, és a dir, cal reclamar-los.

En SYG Consultors podem ocupar-nos que recupereu aquestes despeses.