Sandra Yerpes

Estan obligades les empreses a realitzar el test covid als seus treballadors?

El Tribunal Suprem s’ha pronunciat sobre l’obligatorietat de les empreses de fer test per a detectar el covid-19. El sector afectat pel pronunciament de la sentència ha estat el servei de transport i assistència d’emergències sanitàries i eren treballadors que havien estat en contacte directe o indirecte amb pacients Covid-19. No obstant això, el pronunciament …

Estan obligades les empreses a realitzar el test covid als seus treballadors? Llegeix més »

Pot l’empresa obligar a un treballador a vacunar-se del covid-19?

Per poder abordar aquesta qüestió en termes laborals hem d’anar a l’única norma que hi ha a Espanya, que es troba en l’art. 8.3 de l’RD 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, que recull el següent: “quan hi hagi risc per exposició a …

Pot l’empresa obligar a un treballador a vacunar-se del covid-19? Llegeix més »

El Tribunal Suprem estableix jurisprudència i obliga els bancs a pagar les despeses

Després de diverses anades i vingudes judicials, el Tribunal Suprem, amb la seva sentència 35/2021, de 27 de gener, publicada avui, determina que les entitats financeres seran les que hagin d’assumir les despeses del registre de la propietat, les de taxació (afegit en aquesta última sentència), les de gestoria i la meitat de les despeses …

El Tribunal Suprem estableix jurisprudència i obliga els bancs a pagar les despeses Llegeix més »

Nou permís de paternitat

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, estableix que, a partir d’l’1 de gener de 2021, el permís de paternitat serà de 16 setmanes, igualant-se, d’aquesta manera, a la durada de la …

Nou permís de paternitat Llegeix més »

Novetats per a garantir la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral

D’una banda, parlarem del Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. Totes les empreses, independentment del nombre de treballadors que tinguin, han de …

Novetats per a garantir la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral Llegeix més »

Regulació del teletreball

S’entén per teletreball el treball fora de l’establiment i centre habitual, utilitzant mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació. Aquesta modalitat de treball ja es recollia en normes anteriors, però amb la crisi derivada del Covid-19 s’ha fet necessari regular més al detall aquesta forma de treball. Així, el Reial Decret – Llei 8/2020, …

Regulació del teletreball Llegeix més »